Družina

Družina

 

Školní družina je nedílnou součástí naší školy. Plní vzdělávací cíle stanovené školským zákonem a řídí se vzdělávacím programem pro školní družiny. Je přednostně učena pro děti z přípravné třídy a žáky 1. stupně naší školy. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky a podle stanovených kritérií.

Školní družina nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti.

Je místem, kde se děti a žáci učí žít s ostatními, navazují nová přátelství, vzájemně se poznávají, spolupracují a respektují individualitu ostatních. Při práci je důležitá přátelská atmosféra, vhodná motivace, ctižádost, zvědavost a pestrý výběr činností a her.

Pedagogické a výchovné působení je uskutečňováno přirozenou formou, dobrovolně, s vlastní aktivitou dětí a žáků. Ve školní družině pracují kvalifikovaní vychovatelé a asistenti, kteří respektují individuální schopnosti a dovednosti všech dětí a žáků a dbají na jejich bezpečnost. Školní družina se podílí na výchově mladé generace, která má být slušná, odpovědná, vzdělaná, sebevědomá a rozhodná.

Velkou předností školní družiny je rodinné prostředí a široká nabídka zájmových aktivit, které jsou pro družinové děti a žáky zdarma.

Kalendář akcí

15:30 – 17:30

Zápis hravou formou proběhne v budovách školy na Václavském náměstí i u Jubilejního parku.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2023 | Mapa stránek | Přihlásit | Prohlášení přístupnosti | Pravidla COOKIES

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies