O třídě

O třídě

Naše třída má celkem 14 žáků, z toho 10 chlapců a 4 dívky. Máme rádi sport a jsme veselá parta. :)

Ještě k nám patří třídní učitel Milan Čučka a paní asistentka Zuzana Worschova.

Třídní učitel

Mgr. Milan Čučka třídní učitel, metodik a koordinátor ICT milan.cucka@zsvaclavskenam.cz 777067107

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00

3. 9. – 6. 9.

3.9.2019 – 6.9.2019

3. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

4. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

5. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

6. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)