O třídě

O třídě

Vítejte v naší třídě!

 

To jsme my, žákyně a žáci V.C, v naší třídě je celkem 16 žáků, z toho 10 chlapců a 6 dívek.

Společně si rádi hrajeme různé hry,  většinou je nás hodně slyšet a někdy jsme hodně originální! 

 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. et Bc. Lenka Plašilová

Konzultační hodiny:  Po 12.00 - 12.45 

 

Asistentka pedagoga:  Lucie Svačinová

 

 

 

 

 

 

                       

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034