Rodičovské kavárny

Rodičovské kavárny

Výchova dětí a mezigenerační vztahy

1.10.2020

Každý z nás má osobitý postoj k výchově dětí, ze kterého pramení jedinečný výchovný styl. Někdo je více liberální, jiný autoritativnější. Právě proto občas dochází mezi partnery k neshodám ohledně přístupu k dětem. Do výchovy neřídka zasahují i prarodiče. Čím více všem zúčastněným na dětech záleží, tím více se snaží prosazovat svůj názor. Na besedě jsme sdíleli zkušenosti a snažili se zodpovědet otázky:

- jak vyladit odlišné postoje ve výchově napříč generacemi,

- kdy prosazovat svůj názor a kdy se naopak stáhnout,

- jak komunikovat a jak konstruktivně řešit případné konflikty.

 

 

 

Manželství v síti

13.2.2020

Statistiky smutně hlásají, že se dnes rozvádí v průměru každé druhé manželství. Příčin je tolik, kolik je rozpadajících se vztahů. Do vztahů ve srovnání s časy nedávno minulými zasahuje nejen šedivá rutina všednosti, ale i moderní technologie. Prostředníkem v úniku od vyhasínajícího vztahu může být i mobilní telefon nabízející brouzdání po seznamkách... Na besedě jsme si posdíleli zkušenosti a snažili se zodpovědět otázky:

- jak se nenechat svázat všední rutinou a povinnostmi,

- jak se nezaplést do „virtuální reality“ on-line vztahů,

- jak řešit konflikty, aniž by se staly bojem kdo z koho,

- jaké ingredience patří do receptu na manželskou pohodu.

 

 

 

Poslední rok předškoláka

3.10.2019

Odklad školní docházky by neměl být jen rokem, o který si vaši potomci prodloužili dětství. Poslední rok předškoláka by měl být plynulým předělem před vstupem do světa, který bude více strukturovaný a naplněný skutečnými povinnostmi. Besedu vedla školní psycholožka a ZŘŠ Lenka Brdová. Účastníci se dozvěděli:

- co je to školní zralost a školní připravenost,

- v jakých oblastech dítě rozvíjet, co musí před nástupem do školy umět,

- jak dítě připravit na zvládání povinností a případných překážek,

- jak je zocelit pro řešení obtížných situací, které mohou v kolektivu nastat.

 

 

 

 

Jak přežít pubertu 

29. 11. 2018

Puberta je jedním z nejnáročnějších vývojových období. Nejednoho rodiče vyděsí, jak se z jeho usměvavého vstřícného dítěte ze dne na den stane negativista, který protáčí oči v sloup, kdykoli se k němu otec nebo matka přiblíží. Na besedě určené tématu puberty jste se mohli dozvědět:

- jaký je rozdíl mezi přirozenými projevy puberty a nevychovaností

- jak reagovat v situacích, kdy vás vaše pubertální dítě vytáčí doběla

­- jak zvládat své emoce v konfliktních situacích

- jak dávat dítěti v pubertě hranice a zároveň mu dopřát volnost

- jak s dítětem zachovat dobrý vztah i v době jeho dospívání.

 

 

Když táta s mámou neladí

16. 5. 2018

V moudrých knihách o výchově i v ženských časopisech se často hovoří o nutnosti jednotné výchovy. Na besedě jsme se společně s rodiči pokusili mluvit spíše o výchově souhlasné, která každému z rodičů dovoluje zůstat sám sebou a dětem tak možnost vnímat odlišné pohledy, aniž by nabyly pocit, že rodiče jdou proti sobě. Zodpověděli jsme si otázky:

- Je nutné, aby spolu rodiče vždy a za všech okolností souhlasili?

- Kdy může být odlišný pohled na věc pro dítě užitečný?

- Jak řešit konflikty bez napětí a hádek?

 

 

 

Budeme mít prvňáka?

21.2.2018

Nástup dítěte do první třídy je jedním z významných životních oammžiků. Jeho správné načasování může ovlivnit celou školní docházku. Na besedě jsme se ve spolupráci se speciálními pedagožkami PPP snažili rodičům zodpovědět tyto otázky:

- co je to školní zralost a školní připravenost,

- kdy zvážit odklad školní docházky,

- jaké instituce musíte kontaktovat, pokud o odklad žádáte,

- jak můžete dítě připravit na nástup do školy.