Rodičovské kavárny

Rodičovské kavárny

Udržitelnost manželství aneb manželské etudy

18. 5. 2023

Tématem účastníky prováděli Eva Kneblová a její host Robert Knebl. Zdánlivě vážné téma podali s otevřeností, nahledem i humorem. Účastníci mohlii nahlédnout do úskalí manželského života, připomenout si rizika, která přirozeně přicházejí ruku v ruce s různými fázemi života rodiny. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak těžké chvilky ustát, případně jak některým situacím předcházet. Vedle úvah až filozofických nebyla nouze ani o vtipné příběhy ze života. Jako osvěžující se ukázalo střídání mužského a ženského pohledu na věc. A jak jsme se dozvěděli, v rozvíjení tématu řada účastníků spontánně pokačovala i doma se svými drahými polovičkami. Děkujeme všem za příjemné setkání a těšíme se někdy příště...

 

 

Zdravý životní styl

24. 11. 2022

Kondiční trenér a výživový poradce Michal Smrčka se s účastníky kavárny podělil o své bohaté zkušenosti. Povídání se netýkalo jen "oblíbeného" hubnutí. Dozvěděli jsme se i to, jak významnou roli ve zdravém životním stylu hraje psychika, rovnováha mezi prací a odpočinkem i nezbytná relaxace. Velmi důležité byly informace související s prevencí nejrůznějších nemocí oznašovaných často jako civilizační. 

 

 

Rodina - tým pro život

10. 5. 2022

Paní Biravská zdůraznila význam obou „kapitánů týmu“ – rodičů. Podrobněji jsme se pak věnovali vztahu rodičů a dětí, ve kterém je stěžejní přijetí dítěte bez jakýchkoli podmínek. Zamysleli jsme se nad tím, jak může být bezpodmínečné přijetí komplikováno specifickým temperamentem dítěte (děti příliš emocionální, citlivé apod.). Aby dítě lásku a přijetí skutečně vnímalo, je třeba dávat mu najevo opravdový zájem nejen prostřednictvím slov, ale i očního kontaktu, doteků, společně stráveného volného času.

Přestože téma kavárny bylo poměrně těžké, paní Biravská nás jím provedla se sobě vlastní lehkostí a humorem. Děkujeme a těšíme se na případné další setkání…

 

 

 

Ztráty a nálezy v manželství

17. 2. 2022

Besedou nás provedla rodinná a manželská poradkyně PhDr. Ivana Biravská. Ve svém povídání obsáhla jak záludnosti volby správného partnera, tak i tipy, jak o manželskou pohodu pečovat, jak předcházet zevšednění a manželské nudě. Nabídla rady, jak se vyhýbat zbytečným konfliktům, které se mohou zvrtnout ve vážnější manželské krize. Dokázala jedinečným způsobem skloubit svou letitou zkušenost z poradny pro rodinu, pokoru a křesťanské nahlížení na vztahy s nadhledem, lehkostí a humorem.

 

 

 

Výchova dětí a mezigenerační vztahy

1.10.2020

Každý z nás má osobitý postoj k výchově dětí, ze kterého pramení jedinečný výchovný styl. Někdo je více liberální, jiný autoritativnější. Právě proto občas dochází mezi partnery k neshodám ohledně přístupu k dětem. Do výchovy neřídka zasahují i prarodiče. Čím více všem zúčastněným na dětech záleží, tím více se snaží prosazovat svůj názor. Na besedě jsme sdíleli zkušenosti a snažili se zodpovědet otázky:

- jak vyladit odlišné postoje ve výchově napříč generacemi,

- kdy prosazovat svůj názor a kdy se naopak stáhnout,

- jak komunikovat a jak konstruktivně řešit případné konflikty.

 

 

 

Manželství v síti

13.2.2020

Statistiky smutně hlásají, že se dnes rozvádí v průměru každé druhé manželství. Příčin je tolik, kolik je rozpadajících se vztahů. Do vztahů ve srovnání s časy nedávno minulými zasahuje nejen šedivá rutina všednosti, ale i moderní technologie. Prostředníkem v úniku od vyhasínajícího vztahu může být i mobilní telefon nabízející brouzdání po seznamkách... Na besedě jsme si posdíleli zkušenosti a snažili se zodpovědět otázky:

- jak se nenechat svázat všední rutinou a povinnostmi,

- jak se nezaplést do „virtuální reality“ on-line vztahů,

- jak řešit konflikty, aniž by se staly bojem kdo z koho,

- jaké ingredience patří do receptu na manželskou pohodu.

 

 

 

Poslední rok předškoláka

3.10.2019

Odklad školní docházky by neměl být jen rokem, o který si vaši potomci prodloužili dětství. Poslední rok předškoláka by měl být plynulým předělem před vstupem do světa, který bude více strukturovaný a naplněný skutečnými povinnostmi. Besedu vedla školní psycholožka a ZŘŠ Lenka Brdová. Účastníci se dozvěděli:

- co je to školní zralost a školní připravenost,

- v jakých oblastech dítě rozvíjet, co musí před nástupem do školy umět,

- jak dítě připravit na zvládání povinností a případných překážek,

- jak je zocelit pro řešení obtížných situací, které mohou v kolektivu nastat.

 

 

 

 

Jak přežít pubertu 

29. 11. 2018

Puberta je jedním z nejnáročnějších vývojových období. Nejednoho rodiče vyděsí, jak se z jeho usměvavého vstřícného dítěte ze dne na den stane negativista, který protáčí oči v sloup, kdykoli se k němu otec nebo matka přiblíží. Na besedě určené tématu puberty jste se mohli dozvědět:

- jaký je rozdíl mezi přirozenými projevy puberty a nevychovaností

- jak reagovat v situacích, kdy vás vaše pubertální dítě vytáčí doběla

­- jak zvládat své emoce v konfliktních situacích

- jak dávat dítěti v pubertě hranice a zároveň mu dopřát volnost

- jak s dítětem zachovat dobrý vztah i v době jeho dospívání.

 

 

Když táta s mámou neladí

16. 5. 2018

V moudrých knihách o výchově i v ženských časopisech se často hovoří o nutnosti jednotné výchovy. Na besedě jsme se společně s rodiči pokusili mluvit spíše o výchově souhlasné, která každému z rodičů dovoluje zůstat sám sebou a dětem tak možnost vnímat odlišné pohledy, aniž by nabyly pocit, že rodiče jdou proti sobě. Zodpověděli jsme si otázky:

- Je nutné, aby spolu rodiče vždy a za všech okolností souhlasili?

- Kdy může být odlišný pohled na věc pro dítě užitečný?

- Jak řešit konflikty bez napětí a hádek?

 

 

 

Budeme mít prvňáka?

21.2.2018

Nástup dítěte do první třídy je jedním z významných životních oammžiků. Jeho správné načasování může ovlivnit celou školní docházku. Na besedě jsme se ve spolupráci se speciálními pedagožkami PPP snažili rodičům zodpovědět tyto otázky:

- co je to školní zralost a školní připravenost,

- kdy zvážit odklad školní docházky,

- jaké instituce musíte kontaktovat, pokud o odklad žádáte,

- jak můžete dítě připravit na nástup do školy.