Dokumenty

 

Název dokumentu Stáhnout
ŚVP ZV: Přírodou ke vzdělávání (verze 7, s účinností od 1. 9. 2020)
ŠVP ZV: Přírodou ke vzdělávání (verze 8, s účinností od 1. 9. 2022)

ŠVP PV - přípravná třída: Přírodou ke vzdělávání
(verze 1, s platností od 1. 9. 2019)                    

ŠVP PV - dodatek č. 1

 
 ŠVP ŠD: Přírodou ke vzdělávání
(verze 7, s účinností od 1. 9. 2020)
 
Školní a klasifikační řád - ve změní změn a dodatků s účinností od 1. 9. 2023
Výroční zpráva za školní rok 2017/18
Výroční zpráva za školní rok 2018/19
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Etický kodex

 Koncepce rozvoje školy

Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program 2022/2023

 

 GDPR - kontakt na pověřence - Ing. Irena Fučíková

 GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Whistleblowing: informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Výroční zpráva za rok 2022 - 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva za rok 2023 - 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím