O třídě

O třídě

Prosím všechny zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali stránky třídy.

Zároveň je nezbytné pravidelně sledovat elektronickou žákovskou knížku, kde budete dostávat informace o prospěchu, chování a událostech během školního roku.

 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Mikulková

mail: jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny: Pondělí: 7.00 - 7.45

 

Asistentka pedagoga: Kateřina Matoušková

mail: katerina.matouskova@zsvaclavskenam.cz

 

Fotogalerie