O třídě

O třídě

V naší třídě je celkem 11 žáků, z toho 4 dívky a 7 chlapců. 

 

 

Prosím rodiče a všechny zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali stránky třídy, zejména sekci aktuality, kde se dočtete nejnovější informace. Ve fotogalerii najdete fotky a zprávy z nejrůznějších akcí, kterých se účastníme, a také naše výtvory.

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Záhorová

Email: zuzana.zahorova@zsvaclavskenam.cz

Tel: +420 777 067 107

Konzultační hodiny: pondělí 12:00-12:45

 

Asistentka pedagoga: Hana Štipčáková

Email: hana.stipcakova@zsvaclavskenam.cz

Tel: +420 777 067 107

Konzultační hodiny: dle telefonické domluvy

 

 

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034