Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
Pondělí Čj Hv

Aj

F M
Úterý Čj D Z M Vob
Středa Čj M F Inf Nj  Čj
Čtvrtek Nj Tv Tv D Aj
Pátek Z Tv M Aj Vv Vv

Seznam vyučujících: 

   Český jazyk a literatura - Mgr. Lenka Cvingráfová

   Anglický jazyk - Mgr. Zuzana Urbánková

   Německý jazyk - Mgr. Bc. Lenka Plašilová

   Matematika - Mgr. Michal Janoušek

   Fyzika - Ing. Petra Maxová

   Přírodopis - Mgr. Jana Mikulková

   Dějepis - Mgr. Kateřina Novotná-Kudrnová

   Zeměpis - Mgr. Milan Čučka

   Výchova k občanství - Mgr. Renata Jahodová

   Informatika - Mgr. Jana Mikulková

   Hudební výchova - Martina Adamová, DiS.

   Tělesná výchova - Mgr. Radka Štolovvá

   Výtvarná výchova  - Mgr. Kateřina Novotná-Kudrnová

   Pracovní činnosti - Ing. Bc. et Bc. Marie Olšová

Přiložené soubory ke stažení