Družina

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle stanovené školským zákonem a zajišťuje účastníkům smysluplné využití volného času před a po vyučování ve známém  a bezpečném prostředí. Je místem, kde se účastníci setkávají se svými kamarády, navazují nová přátelství, učí se toleranci, ohleduplnosti a samostatnosti. Důležitou roli má i v prevenci negativních sociálních jevů. Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti z přípravné třídy a žáci naší školy (dále jen žáci).

Aktivity školní družiny jsou zaměřeny na odpočinkové, zájmové, rekreační, estetické, pracovní a společenské činnosti. Základním prostředkem práce je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. Velkou předností školní družiny je široká nabídka zájmových aktivit, které jsou pro družinové žáky zdarma.

Charakteristika školní družiny na Václavském náměstí

Školní družina je umístěna v budově 1. stupně školy v přízemí. Pro svoji činnost má k dispozici školní hřiště, počítačovou a interaktivní učebnu, tělocvičnu a cvičnou kuchyň. Žáci se stravují v jídelně na ulici Přemyslovců.

Charakteristika školní družiny na odloučeném pracovišti Jubilejní park

Školní družina je umístěna ve dvou samostatných objektech školní zahrady ve vile, v domečku a v kmenových učebnách v budově školy. Pro svoji činnost využívá počítačovou a interaktivní učebnu, snoezelen, tělocvičnu, hřiště, školní zahradu a hrací koutek. Žáci se stravují v jídelně, která se nachází v přízemí hlavní budovy školy.

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 - 2019 | Mapa stránek | Přihlásit