Vítáme Vás v 2.A!

Vítáme Vás v 2.A!

 

V září 2020 jsme se stali školáky a ve vzdělávání úspěšně pokračujeme dále!

První rok byl náročný. Bylo toho hodně nového. Ale my jsme to zvládli! 

Neskolila nás ani distanční výuka, při které jsme se kromě jiného naučili i základní ovládání potřebné techniky.

I v této nelehké době se z nás stali zdatní čtenáři, pisatelé a počtáři.

 

Jsme stateční, pracovití a houževnatí.

 

třídní učitelka:

Mgr. Martina Klempová

martina.klempova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny - úterý 13,30 - 14,15 hod. (předchozí domluva)

 

asistentka pedagoga:

Tereza Tušarová

tereza.tusarova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny - po předchozí domluvě mailem nebo na tel. čísle 736 513 805

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034