Rozvrh hodin

1.pol. 1 2 3 4 5 6
Po ČJ M Aj Vv Vv  
Út

Tv

plavání

Tv

plavání
Čj

M

geometrie
 
St Čj M Aj Vl  
Čt Čj M Vl

Čj

čtení/psaní/sloh
Hv
Čj Inf M Aj

Čj

čtení/psaní/sloh
 

  

Vyučující:

Český jazyk - Mgr. Barbara Housarová

Matematika - Mgr. Barbara Housarová

Přírodověda - Mgr. Magdaléna Králová

Vlastivěda - Mgr. Barbara Housarová

Anglický jazyk - Mgr. Barbara Housarová

Informatika - Mgr. Alžběta Matoušková

Tělesná výchova - Mgr. Barbara Housarová

Výtvarná výchova - Mgr. Barbara Housarová

Hudební výchova - Mgr. Ida Horáková

Pracovní činnosti - Mgr. Barbara Housarová