Dietní stravování

Dietní stravování

Publikováno: 6.8.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

Omezení počtu diet

Vážení strávníci,

 od 1. září 2019 omezujeme počet poskytovaných diet na tři nejčastěji se vyskytující druhy - bezlepkovou, bezlaktózovou a kombinacii předchozích dvou diet. V rámci zajištění řádného chodu dietního stravování a kvality dietní stravy nebudou činěny žádné výjimky. Uvedené opatření je nastaveno s vědomím Rady města Znojma. Děkujeme za pochopení.