Informace pro vycházející v roce 2020

Informace pro vycházející v roce 2020

Publikováno: 7.1.2020 Autor(ka): Tamara Bulantová

tiskopis - přihláška ke vzdělání, zápisový lístek, termíny, číselný kód, platba za tiskopis, povinnosti uchazeče

Informace pro vycházející 2020

 

 • Odevzdání přihlášky na SŠ (řediteli školy) - do 1. března 2020
 • Lze podat 2 přihlášky
 • Přijímací řízení pro maturitní obory se skládá z přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky
 • Termín přijímacích zkoušek pro 4leté obory – 14. a 15. 4. 2020
 • Náhradní termín je stanoven na 13. a 14. května 2020
 • Ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2020
 • Tiskopis přihlášky si uchazeč (žák ZŠ, popř. zákonný zástupce)vytiskne

ze stránek zvolené SŠ sám

 • Přihlášky si uchazeč vyplňuje sám (informace o vyplnění může získat

u kariérní poradkyně v konzultačních hodinách – Mgr. Tamara Bulantová, nutná telefonická domluva předem!)

 • Každý vycházející žák obdrží pouze jeden zápisový lístek proti podpisu zákonného zástupce-vydává Mgr. Tamara Bulantová do 15. března 2020

 

 • Při předání přihlášky na SŠ získá žák číselný kód, který nahrazuje jméno uchazeče
 • Žák si podle kódu SÁM hlídá, zda byl, nebo nebyl přijat
 • Ředitel SŠ je povinen oznámit výsledky přijímacího řízení od 22. do 30. dubna 2020
 • Po přijetí na SŠ uchazeč musí předat řediteli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů od vydání výsledků přijímacího řízení