ORGANIZACE VÝUKY OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

ORGANIZACE VÝUKY OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

Publikováno: 13.10.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020, s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020, oznamujeme následující:

  • Přípravné třídy a běžné třídy 1. a 2. stupně - je zakázána osobní přítomnost dětí a žáků ve škole, všichni přecházejí na povinnou distanční výuku. Pokud se jí žák neúčastní, platí pravidla omlouvání dle Školního řádu. Učivo bude vkládáno do schránek tříd na webu školy stejně jako na jaře. Současně bude také probíhat předem dohodnutá on-line výuka přes platformu Teams - sledujte proto, prosím, pravidelně žákovské e-maily. Pokud někdo z žáků nemá možnost internetového připojení, je nutné, aby o tom zákonný zástupce informoval třídního učitele.

  • TŘÍDY ZŘÍZENÉ DLE §16 ODST. 9 ŠZ (tedy III.D, VI.B, VII.C, VIII.B a IX.B) POKRAČUJÍ VE VÝUCE BĚŽNÝM ZPŮSOBEM!!! Předchození omezení (roušky, zpěv v HV, průběh hodin TV) zůstávají v platnosti. Žáci těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají oběd zajištěn.

  • Ve všech odděleních školní družiny je zakázána osobní přítomnost dětí a žáků.

  • Žáci na distanční výuce mají od zítřka odhlášeny obědy. Mají však možnost odebírat obědy za běžnou cenu, pouze však do jídlonosičů bočním vchodem pro cizí strávníky. V případě zájmu je nutné si obědy samostatně přihlásit.

  • 26. a 27. října 2020 vyhlásilo MŠMT volné dny pro žáky. Prodlouží se tím tedy podzimní prázdniny, volno bude od 24. 10. do 1. 11. 2020, tzn. 9 dní. V tyto dny neprobíhá distanční výuka, bude přerušen provoz školní družiny a školní jídelny (pro žáky).

  • Obě tělocvičny a venkovní sportoviště na Jubilejním parku jsou uzavřeny.