ORGANIZACE VÝUKY OD 18. LISTOPADU 2020 - aktualizace

ORGANIZACE VÝUKY OD 18. LISTOPADU 2020 - aktualizace

Publikováno: 16.11.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

organizace výuky a zájmového vzdělávání bude probíhat od 18. listopadu následovně:

Prezenční výuka

přípravné třídy, třídy 1. a 2. ročníku

třídy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ - III.D, VI.B, VII.C, VIII.B a IX.B

výuka dle normálního rozvrhu

 • povinná výuka
 • pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (přizpůsobte oblečení, prosím)
 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (u speciálních tříd není povinností, přesto z ohleduplnosti doporučujeme)
 • zákaz sportovní činnosti a zpěvu (Hv a Tv se neruší, ale naplní se jiným obsahem)
 • možné provozovat vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách i mimo areál školy
Distanční výuka běžné třídy 3. - 9. ročníku

zadávání učiva přes web

on-line výuka dle rozvrhu 

individuální konzultace 

 • povinné vzdělávání
 • platí pravidla jako před 17. 11. 2020, včetně pravidel omlouvání
 • vkládání učiva přes web třídy
 • on-line výuka dle rozvrhu (viz přílohy!) - změny u některých tříd (časový posun z důvodu kombinované prezenční a on-line výuky některých učitelů)
 • individuální konzultace (1žák + 1pedagog, popř. 1 zákonný zástupce) - v konzultačních hodinách po předchozí domluvě s pedagogem
Školní družina přípravné třídy, třídy 1. a 2. ročníku, třída III.D

Václavské náměstí: od 7:00 do 15:00

Jubilejní park: od 6:30 do 16:00

 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • kroužky v rámci družiny zakázány
Školní jídelna všichni žáci  výdej dle provozního řádu ŠJ
 • stravné dle platného ceníku
 • povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • žáci v prezenční výuce - stravují se v jídelně
 • žáci v distanční výuce - odběr stravy pouze výdejním okénkem (jídelna Přemyslovců - 11:30 - 14:00 bočním vchodem, výdelna Jubilejní park - 11:15 - 12:00)
Kroužky, zájmové aktivity, škola v přírodě   zakázáno  
Pronájem tělocvičny, školního hřiště   zakázáno