POMOC SE VZDĚLÁVÁNÍM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

POMOC SE VZDĚLÁVÁNÍM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Publikováno: 30.3.2021 Autor(ka): Renata Jahodová

Město Znojmo společně s Oblastní charitou Znojmo zajišťuje od 1. 4. 2021 pomoc pro rodiny s dětmi při domácím vzdělávání.

Tato pomoc je zaměřena na děti, které mají problémy se zvládáním distanční výuky a tradiční pomoc (např. ze strany školy, kamarádů, rodičů aj.) nevede ke zlepšení. Pomoc bude spočívat v pravidelných návštěvách v rodinách a v řešení problémů s domácí školní přípravou.

Rodinám se nabízí:

· návštěvy v rodinách 1 – 3x týdně dle potřeb rodiny a aktuální kapacity

· nácvik postupů práce s dítětem dle instrukcí pedagogů pro distanční a online výuku

· ukázky práce s dítětem při zavádění doporučených vzdělávacích postupů na udržení a obnovení získaných dovedností

· poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí formou vysvětlování, objasňování, ukazování, motivace a podpůrných rozhovorů

· procvičení učiva s využitím edukačních postupů, které vyhovují potřebám dítěte

· pomoc při organizaci dne, vytvoření prostoru v domácnosti pro učení

· pomoc při získávání školních potřeb včetně PC vybavení a při zajištění internetového připojení

· doprovody při komunikaci se školou

· poskytování kontaktů na jiné pomáhající instituce

· řešení sociálních aspektů školní neúspěšnosti

· porozumět požadavkům školy nebo vzdělávacích potřeb dítěte

· nácvik činností pro smysluplné trávení volného času

Tato pomoc je pro rodiny zdarma, předpokladem je zájem a motivace ke změně.

Kontakt na službu: Radka Růžičková, tel. 604 294 189, adresa Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo, email: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz