Prezentace projektů OSV

Prezentace projektů OSV

Publikováno: 20.6.2024

Celý školní rok jsme se v Osobnostní a sociální výchově věnovali všeobecnému rozvoji našich osobností, podporovali jsme dobré třídní klima, učili se, jak se vyhnout vyhoření, co dělat pro svou správnou psychohygienu. Také už víme, jak se bránit šikaně či kyberšikaně. Častokrát jsme hráli různé hry, ve kterých jsme se dělili do skupin podle temperamentu nebo jsme si museli prokazovat vzájemnou důvěru.

A to vše jsme na konci školního roku zúročili v našich projektech. O osobnosti, kterou jsme si vybrali, jsme vyhledávali životopisné informace a ostatním jsme pak sdělili, co na ní nejvíce obdivujeme, v čem bychom chtěli být dobří jako ona či on.