PROVOZ ŠKOLY OD 12. DO 30. ŘÍJNA 2020

PROVOZ ŠKOLY OD 12. DO 30. ŘÍJNA 2020

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení zákonní zástupci,

na základě nově vydaných krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 platí pro naši školu následující:

 • Přípravné třídy, třídy 1. stupně a oddělení školní družiny pokračují v běžném režimu. Nadále platí roušky ve společných prostorách, zákaz zpěvu v HV a nově zákaz výuky plavání. Dočasně také přerušujeme činnost všech kroužků, včetně kroužků školní družiny.

 • Na 2. stupni se zavádí střídavá výuka. Ta se však nevztahuje na třídy zřízené dle §16 odst. 9 ŠZ (tedy na VI.B, VII.C, VIII.B a IX.B). Nadále platí roušky ve společných prostorách i třídách, zákaz zpěvu v HV a sportovních aktivit v TV. Dočasně také přerušujeme činnost všech kroužků. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, pokud se jí žák neúčastní, platí pravidla omlouvání dle Školního řádu. Učivo bude vkládáno do schránek tříd na webu školy stejně jako na jaře.

 • Režim střídavé výuky:
    prezenční výuka  distanční (dálková) výuka 
  12. 10. - 16. 10. 

   VI.A, VII.A, VII.B

  + všechny paragrafové třídy

  VI.B, VII.C, VIII.B a IX.B

   VIII.A, IX.A
  19. 10. - 23. 10.

   VIII.A, IX.A

  + všechny paragrafové třídy

  VI.B, VII.C, VIII.B a IX.B

   VI.A, VII.A, VII.B

 

 • Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy za běžnou cenu, pouze však do jídlonosičů bočním vchodem pro cizí strávníky. V případě nezájmu si obědy musí odhlásit sami.

 • 26. a 27. října 2020 vyhlásilo MŠMT volné dny pro žáky. Prodlouží se tím tedy podzimní prázdniny, volno bude od 24. 10. do 1. 11. 2020, tzn. 9 dní. V tyto dny neprobíhá distanční výuka, bude přerušen provoz školní družiny a školní jídelny (pro žáky).

 • V případě, že by se opatření prodloužila, prezenční výuku by opět zahájily stejné třídy jako v týdnu od 12. 10. 2020 (6., 7. ročníky a paragrafové třídy). Ostatní třídy 2. stupně by se vzdělávaly distančně.

 • Na základě mimořádného opatření MZDR uzavíráme do odvolání obě tělocvičny pro veřejnost. Venkovní sportoviště na Jubilejním parku je stále v provozu s omezením do 20 osob.