Soutěž v orbě aneb vybíráme kam po devítce

Soutěž v orbě aneb vybíráme kam po devítce

Publikováno: 23.9.2021 Autor(ka): Pavel Dufek

Dne 22. září navštívily deváté ročníky naší školy v rámci volby svého budoucí povolání soutěž v orbě, kterou pořádala Střední odborná škola Dvořákova.  Během této návštěvy měli žáci příležitost vidět moderní zemědělskou techniku s odborným výkladem a možnost se v ní svézt, ale i vyzkoušet si orbu starým způsobem pomocí pluhu taženého koňským spřežením. Dále se účastnili ukázky kovářského řemesla taktéž s výkladem. Nakonec se dozvěděli, co vše je může čekat při studiu oboru opravář zemědělských strojů.