Věděli jste, že....? Kašna na Otakarově, dnes Václavském náměstí

Věděli jste, že....? Kašna na Otakarově, dnes Václavském náměstí

Publikováno: 2.1.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Znojemské listy přináší zajímavý seriál o znojemských historických kašnách. V prosincovém čísle se můžete dozvědět něco o té před naší školou.

Dnešní náměstí je v urbanistické struktuře starého města poměrně mladým výtvorem. Od středověku až do roku 1840 totiž většinu jeho plochy vyplňoval gotický kostelík sv. Petra a Pavla, za josefinských reforem odsvěcený, z části ubouraný a přeměněný ve skladiště. Když bylo i toto skladiště roku 1840 zbouráno, vzniklo tzv. Petrské náměstí a jako jeho středobod sem byla nově instalována starší barokní kašna, jež kdysi stávala v areálu sousedního kláštera klarisek (dnes obchodní akademie). Z ní je dodnes dochován bazén o půdorysu průsečíku čtverce a čtyřlístku.

Petrské náměstí dostalo v roce 1854 nový název po zakladateli města – Otakarovo. V roce 1868 byla kašna opravena a doplněna o ústřední dekorativní prvek – útlou sochu říční víly Najády. V této podobě kašna vydržela až do března 1928, kdy sochu víly vážně poškodil žák z vedlejší Otakarovy školy. Městská rada se rozhodla Najádu již neopravovat a místo toho, u příležitosti svatováclavského milénia v roce 1929, nechala na kašnu z depozitáře muzea instalovat barokní sochu sv. Václava, která ovšem dříve stávala na kašně Horního náměstí. Pro sochu byl přizpůsoben středový dřík kašny a celé náměstí bylo přejmenováno na Václavské.

V roce 2009 byla kašna rekonstruována a zcela zbytečně vůči okolní ploše náměstí zahloubena. V rámci nynějšího přání obnovit historickou kašnu na Horním náměstí by bylo logické vrátit sochu sv. Václava, patrona zemí Koruny české, na původní místo, kde od korunovační jízdy Karla VI. v roce 1723 stála, to jest na Horní náměstí. Pro kašnu na Václavském náměstí by pak bylo možné opět ztvárnit říční vílu Najádu. Nabízí se navíc myšlenka vrátit se i k staršímu jménu náměstí: Přemysl Otakar I. by si to jako zakladatel města jistě zasloužil. V konečném efektu by se pak mohlo vrátit staré jméno i sousední základní škole – lidově zvané „Otakarka“.

Jiří Kacetl,

historik a zastupitel města