Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Publikováno: 29.8.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče,

ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 skončila ve své funkci ve školské radě zástupkyně rodičovské veřejnosti Mgr. et Mgr. Petra Balíková. Společně s ní vypršelo funkční období i členkám zvoleným v doplňujících volbách paní Michaele Mikuláškové a paní Monice Bednářové.

Nyní je tedy potřeba zvolit nové zástupce rodičů. Výše zmíněné zákonné zástupce je samozřejmě možné volit opětovně.

Volby kandidátů do nové školské rady proběhnou během třídních schůzek v termínech:

  • 14. 9. 2020 na odloučeném pracovišti Jubilejní park 23
  • 16. 9. 2020 v hlavní budově Václavské náměstí 8

Zákonní zástupci zvolí veřejným hlasováním své zástupce, kteří kandidují do školské rady. Pokud se nemohou třídních schůzek zúčastnit, mohou své kandidáty (i sami sebe) navrhnout elektronicky na adresu renata.jahodova@zsvaclavskenam.cz, a to do 18. 9. 2020.

Pokud navržení zástupci s kandidaturou a případným zvolením předem souhlasí, budou zařazeni na kandidátní listinu. Tito kandidáti budou následně volit ze svých řad tři členy školské rady.

Volby proběhnou 23. 9. 2020 v 17 hodin v hlavní budově školy na Václavském náměstí 8.

Členové rady se volí přímým a tajným hlasováním. Zástupci obdrží hlasovací lístky a každý volič zakroužkuje tři pořadová čísla těch tří kandidátů, které volí do školské rady. Tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají členy školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Předem děkuji za Vaši aktivní účast při volbách kandidátů i samotných volbách členů školské rady z řad zákonných zástupců.

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy