Žáci odloučeného pracoviště Jubilejní park na divadelním představení v Brně

Žáci odloučeného pracoviště Jubilejní park na divadelním představení v Brně

Publikováno: 11.1.2023 Autor(ka): Renata Jahodová

příspěvek Sdružení rodičů

Žáci 5. tříd zhlédli v úterý 13. 12. 2022 divadelní představení Edison! Výlet za vynálezy, hrané v brněnském divadle Reduta. Divadelní představení kombinuje živé herce, loutkoherce a vynálezce, kteří nejenom mluví, ale také zpívají. Představení mělo interaktivní prvky a žáci se tak sami mohli stát aktéry divadelního představení. Z reakcí některých dětí jsme vyrozuměli, že to bylo poutavé představení, které je vtáhlo do děje a že divadlo nemusí být jen nuda – sedět a koukat.

Další zajímavou reakcí dětí bylo, cituji: „Divadlo bylo moderní a vypadalo to tam jako v kině.“  Ano, divadlo Reduta v Brně je umístěné v nejstarší divadelní budově ve střední Evropě, ale stávající vnitřní prostory jsou poměrně nové díky rekonstrukci z let 2002 – 2005. Je zajímavé, co všechno dětem utkví v paměti.  

Mladší ročníky navštívily ve čtvrtek 22. 12. 2022 divadelní představení v brněnském divadle Radost. Operky – jak divadelní program říkal, je představení s podtitulem „něco většího než písnička, ale menšího než muzikál“. Představení se skládá ze čtyř notoricky známých českých pohádek – Budulínek, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka, které zhudebnili, také notoricky známí, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.

Snad i mnozí dospělí vědí, písničky z dílny Svěrák-Uhlíř, nemusí být výhradně určeny dětem a i leckterý dospělák si může najít tu svoji oblíbenou.

Díky dotačnímu programu města Znojma byla prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Jubilejní park poskytnuta dotace, ze které byla uhrazena doprava na výše uvedená divadelní představení pro děti. Děti si tak hradily pouze vstupné.

Nejen jako Sdružení rodičů, ale především jako rodiče, bychom tak rádi poděkovali za přidělení dotace z dotačního programu města Znojma a budeme doufat, že s přispěním zřizovatele a ve spolupráci s vedením školy – paní ředitelkou Renatou Jahodovou a paní zástupkyní Lenkou Brdovou budeme moci vymyslet další zajímavý zážitek pro žáky odloučeného pracoviště Jubilejní park.

Klára Němcová

předseda SRPŠ