Vítejte ve třídě 1. B!

Vítejte ve třídě 1. B!

"Budeme se k ostatním chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám".

 

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Wildová

vladimira.wildova@zsvaclavskenam.cz

Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 13:45

 

Asistentka pedagoga: Leona Vyskočilová

leona.vyskocilova@zsvaclavskenam.cz

Konzultace: po telefonické domluvě

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034