Rozvrh

Den/Vyučovací hodina 1 2 3 4 5
Pondělí Čj M Čj - Čtení Vv
Úterý Čj Tv M Aj Čj  Sloh
Středa Čj M Geometrie Čj Čtení/PSPP Aj Prv
Čtvrtek Čj M Aj Tv Prv
Pátek  Čj M Čj - Čtení Hv  Prv

 

Rozvrh platný od pondělí 12. 10 - po celou dobu výuky plavání

Den/Vyučovací hodina

1 2 3 4 5
Pondělí Čj M Čj - Čtení Vv
Úterý Tv Tv M Aj Čj
Středa Čj M Geometrie Čj - Čtení/PSPP Aj Prv
Čtvrtek Čj M Aj Čj - Sloh Prv
Pátek Čj M Čj - Čtení Hv Prv

Čj, M, Tv, Pč, Vv - Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková

Aj - Mgr. Petr Jandora

Hv - Mgr. Vladimíra Wildová

Prv - Mgr. Pavel Placek

PSPP - Mgr. Hana Jastrábková

 

Konzultační hodiny:

Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková:

Út 13:30 - 14:15  

 

Mgr. Vladislava Smékalová

Út 9:00 - 9:45

 

Kristýna Svobodová

Pá 11:00 - 11:45