Projektové dopoledne "Neomezený vesmír"

Projektové dopoledne "Neomezený vesmír"

Publikováno: 11.5.2024 Autor(ka): Jana Moltašová

Tento týden jsme pro žáky 8. ročníků zorganizovali projektové dopoledne s robotikou na téma „Neomezený vesmír“. Pozvali jsme si k tomu lektory z brněnského vzdělávacího centra Smartbricks.

Program projektu byl opravdu lákavý:

Prozkoumání tajemství Sluneční soustavy: Společně jsme se zaměřili na poznání naší soustavy, jejích planet a možnosti kolonizace nových světů.

Sestrojení vesmírného modulu: Pak jsme se chopili robotických stavebnic, zapojili představivost a zkonstruovali vlastní vesmírné roboty, kteří se vydali na průzkum povrchu planety Mars!

Propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi: To, co už víme nebo jsme se dozvěděli o vesmíru, jsme propojili s praktickými dovednostmi v oblasti robotiky a programování a na svět přišly originální modely vesmírných stanic.

Rozvíjení kreativity a týmové spolupráce: Byla to pro nás skvělá příležitost pracovat ve skupinách, sdílet nápady a společně řešit výzvy spojené s vytvářením robotů. Modely jsme museli také společně prezentovat!

Vytváření budoucnosti: Projektové dopoledne nás inspirovalo k objevování vesmíru a podnítilo nás přemýšlet o budoucnosti lidského osídlení vesmíru.

Zveme všechny na další vzdělávací cestu směrem k neomezeným horizontům vesmíru!

Tým organizátorů Projektového dopoledne s robotikou