RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 9. 11. 2022

Publikováno: 9.11.2022 Autor(ka): Pavel Dufek

Na rodičovské schůzce konané dne 9. 11. 2022 v 16 hodin jsme probírali tato témata:

1/ Omlouvání absence - do 3 kalendářních dnů od počátku absence (počítá se i víkend)

                                   - rodinné důvody - 1den omluveno rodiči 

                                    - více dnů hlásit předem, schvaluje vedení školy (formulář na webu školy)

2/ Doučování - pripomenutí termínů doučování

                    - absenci omlouvat stejným způsobem jako při běžné výuce 

3/ Kazeňské problémy

4/ Pravidelná kontrola elektronické ŽK - učitel vidí kdo si zobrazil zprávy

5/ Pravidelná kontrola webových stránek školy

6/ Domácí příprava, povinnost samostatně si doplnit učivo při absenci ve škole

7/ Známky odráží nejen dílčí známky v ŽK, ale i žákovo chování, přípravu do hodin, plnění povinností...

 

třídní učitel

Mgr. Pavel Dufek