Začínáme s podnikáním

Začínáme s podnikáním

Publikováno: 10.12.2023 Autor(ka): Jana Moltašová

V pátek se žáci 8. ročníků zúčastnili v brněnském SMARTBRICKS centru výukového programu „Začínáme s podnikáním“.

Tento program, který spojuje tvorbu a automatizaci modelů s podnikatelským myšlením, přinesl nejen nové dovednosti, ale také odhalil kreativitu a inovace našich žáků.

Během výukového programu si žáci postavili a naprogramovali modely, které by mohly být využity v reálném světe i k různým podnikatelským záměrům. Když byly prototypy hotové, museli zapojit svou vlastní fantazii a kreativitu. Jak udělat, aby model pracoval co nejefektivněji? Následovala řada vylepšení funkčnosti, technických vlastností i designu až do chvíle, kdy naši konstruktéři považovali svůj prototyp za dokonalý.

Program ale nebyl jen o vytváření modelů. Žáci byli vedeni k tomu, aby propojili své nápady s koncepty podnikání a své nápady odprezentovali. Diskuze o tom, jak by jejich modely mohly být aplikovány v podnikatelském prostředí, byly velmi inspirativní. Každý model byl jedinečný a originální.

Takže, co se žáci během vzdělávací akce naučili?

Stavět, programovat, plánovat, pracovat v týmu, ale hlavně mít radost ze hry a pocit uspokojení z vlastního pokroku.