Rozvrh

  1.  2.  3.  4.  5. 6. 
Po Čj M Aj Vl Pč   
Út Čj M Tv Čj Vl  
St Čj Aj M ČJ/PSPP  
Čt Čj M

Aj

Vv Vv Hv
Čj M Tv Inf  

 

Vyučující:

Český jazyk a literatura - Mgr. Kuglerová Lucie

Matematika - Mgr. Kuglerová Lucie 

Anglický jazyk - Mgr. Kuglerová Lucie 

Přírodověda - Mgr. Magdaléna Králová

Tělesná výchova - Mgr. Kuglerová Lucie 

Výtvarná výchova - Mgr. Kuglerová Lucie

Hudební výchova - Mgr. Horáková Ida

Pracovní činnosti - Mgr. Lucie Kuglerová

Informatika - Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková

Vlastivěda - Mgr. Eva Hrdličková

 

KONZULTAČNÍ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Třídní učitel:

  úterý: 12:00 - 12:45

Asistent pedagoga:

Po předchozí telefonické domluvě