Co se učíme

Německý jazyk

Německý jazyk

2. týden - 19.10 - 23.10.2020

Tělesná výchova a zdraví

Tělesná výchova a zdraví

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020 pro: Míšu D., Tobiase D., Tondu F., Patrika K., Moniku N., Sabču S., Šimona

Zeměpis

Zeměpis

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Praktické činnosti

Praktické činnosti

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Fyzika

Fyzika

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Dějepis

Dějepis

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Výchova k občanství

Výchova k občanství

2. týden --- 19.10.-23.10.2020

Německý jazyk

Německý jazyk

2. týden --- 19.10.-23.10.2020

Matematika

Matematika

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Hudební výchova

Hudební výchova

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Anglický jazyk

Anglický jazyk

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

Přírodopis

Přírodopis

2. týden --- 19.10. - 23.10.2020

2. týden

2. týden

19.10. - 23.10.2020

Dějepis

Dějepis

14.10. - 16.10.2020

Fyzika

Fyzika

1. týden - 14.10. - 16.10.2020

Přírodopis

Přírodopis

1. týden - 14.10. - 16.10.2020

Německý jazyk

Německý jazyk

1. týden - 14.10. - 16.10.2020