Co se učíme

Anglický jazyk

Anglický jazyk

1. týden - 14.10. - 16.10.2020

Český jazyk

Český jazyk

1. týden - 14.10. - 16.10.2020

Zeměpis

Zeměpis

1. týden - 14.10. - 16.10.2020

Hudební výchova

Hudební výchova

1. týden - 14.10. - 16.10.

DISTANČÍ VÝUKA 2020/2021

DISTANČÍ VÝUKA 2020/2021

Dějepis

14. týden --- 23.6. - 26.6.2020

Anglický jazyk

14. týden --- 22.6. - 26.6.2020

Výtvarná výchova

14. týden --- 22.6. - 26.6.2020

Přírodopis

14. týden --- 22.6. - 26.6.2020

15. týden

15. týden

22.6. - 26.6.2020

Český jazyk

Český jazyk

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Výchova k občanství

Výchova k občanství

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Tělesná výchova a zdraví

Tělesná výchova a zdraví

14. týden --- 15.5. - 19.6.2020

Matematika

Matematika

14. týden --- 15.5. - 19.6.2020

Dějepis

Dějepis

14. týden --- 15. 6. - 19.6.2020

Zeměpis

Zeměpis

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Anglický jazyk

Anglický jazyk

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Hudební výchova

Hudební výchova

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020

Přírodopis

Přírodopis

14. týden --- 15.6. - 19.6.2020