Co se učíme

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020 REEDUKACE - skupinka p. Vaniové ( Jarda, Martin, Michaela, Monika, Patrik, Šimon, Tobias, Tonda)

Hudební výchova

Hudební výchova

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Informatika

Informatika

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Anglický jazyk

Anglický jazyk

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Matematika

Matematika

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

8. + 9. týden --- 4.5. - 15.5.2020

Dějepis

Dějepis

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Zeměpis

Zeměpis

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

Přírodopis

Přírodopis

8. týden --- 4.5. - 7.5.2020

8. týden

8. týden

4.5. - 7.5.2020

Výchova k občanství

Výchova k občanství

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Tělesná výchova a zdraví

Tělesná výchova a zdraví

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020  REEDUKACE - skupinka p. Vaniové ( Jarda, Martin, Michaela, Monika, Patrik, Šimon, Tobias, Tonda)

Český jazyk

Český jazyk

7. týlden --- 27.4. - 30.4.2020

Fyzika

Fyzika

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Matematika

Matematika

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Hudební výchova

Hudební výchova

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Informatika

Informatika

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020

Zeměpis

Zeměpis

7. týden --- 27.4. - 30.4.2020