Co se učíme

Hudební výchova

Hudební výchova

6. týdene --- od 20.4. do 24.4.2020

Výchova k občanství

Výchova k občanství

6. týdene --- od 20.4. do 24.4.2020

Fyzika

Fyzika

6. týdene --- od 20.4. do 24.4.2020

Dějepis

Dějepis

6. týdene --- od 20.4. do 24.4.2020

Přírodopis

Přírodopis

6. týdene --- od 20.4. do 24.4.2020

Pro Patrika

Pro Patrika

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020 Český jazyk

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

5. týden --- 14.4. - 17.4.2020

Pro Patrika K.

Pro Patrika K.

5. týden --- od 14.4. do 17. 4. 2020 Anglický jazyk

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

5. týden --- od 14.4. do 17. 4. 2020 Reedukace - skupinka p.Šinka (Sabina S., Martin, Anna D.)

Pro Aničku R. a Natálku

Pro Aničku R. a Natálku

5. týden --- od 14.4. do 17. 4. 2020 Český jazyk, Matematika

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

5. týden --- od 14.4. do 17. 4. 2020

Matematika

Matematika

5. týden --- od 14.4. do 17. 4. 2020

Tělesná výchova a zdraví

Tělesná výchova a zdraví

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Informatika

Informatika

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020 Reedukace - skupinka p.Vaniové ( Michaela, Patrik K., Tonda, Martin, Šimon, Jarda, Monika, Tobias)

Výchova k občanství

Výchova k občanství

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Dějepis

Dějepis

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Anglický jazyk

Anglický jazyk

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Fyzika

Fyzika

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020

Hudební výchova

Hudební výchova

5. týden --- od 14.4. do 17.4.2020