Environmentální výchova

Environmentální výchova

"Environmentální výchova obsahuje veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, jehož cílem je zejména zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, dbát na smysluplné využívání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost, vnímavost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti."

 

Pomáhá žákům porozumět přírodě, jejím zákonitostem a vede je k osobnímu převzetí části zodpovědnosti za její stav, na němž je závislý náš život i jeho kvalita.