Environmentální výchova

Environmentální výchova

Co je to environmentální výchova?

EVVO je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí a jeho ochrany, ale především jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

Má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí.

Je celoživotním procesem, reagujícím na aktuální změny poznání, sociální změny a další. Celkově hovoříme o vytváření tzv. ekologické kultury, tzn. navozování takového způsobu uspokojování různorodých potřeb člověka, který neohrožuje životní prostředí ani lidskou společnost.

 

 

Realizace EVVO na naší škole:

Systém třídění odpadu – kontejnery na tříděný odpad na prvním i druhém stupni. Třídíme plasty, papír, elektroodpad a tonery

Recyklohraní – jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií a drobného elektroodpadu

Projekt ovoce a zelenina/mléko do škol – pro žáky na prvním stupni zdarma

Exkurze do NP Podyjí

Spolupráce s Městskými lesy Znojmo a Jihomoravským muzeem ve Znojmě