Environmentální výchova

Environmentální výchova

Environmentální výchova  je pedagogický přístup a proces, který má za cíl zvyšovat povědomí a porozumění žáků vztahu mezi člověkem a životním prostředím. Tato výchova se snaží rozvíjet ekologickou gramotnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí u žáků. 

 

Hlavní prvky environmentální výchovy v naší škole:

Výuka o životním prostředí: Žáci se učí o ekosystémech, biodiverzitě, klimatických změnách, energetické udržitelnosti a dalších tématech spojených s životním prostředím.

Praktické zkušenosti: Studenti mají možnost provádět experimenty, terénní výzkumy a účastnit se environmentálních projektů, aby získali praktické zkušenosti s ochranou a udržitelným využíváním přírody.

Etické a morální aspekty: Environmentální výchova také klade důraz na etické a morální otázky spojené s ochranou životního prostředí a povědomí o zodpovědnosti jednotlivců za své činy.

Podpora udržitelného chování: Environmentální výchova podporuje učení se šetřit energií, recyklovat, redukovat odpad a jiné způsoby udržitelného chování.

 

Cílem této výchovy je rozvíjet ekologickou gramotnost, environmentální uvědomění a odpovědnost u žáků, aby se stali ekologicky uvědomělými občany a přispěli k udržitelné budoucnosti.

 

Realizace EVVO na naší škole:

Systém třídění odpadu – kontejnery na tříděný odpad na prvním i druhém stupni. Třídíme plasty a papír.

Recyklohraní – jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií, tonerů a  drobného elektroodpadu

Projekt ovoce a zelenina/mléko do škol – pro žáky na prvním stupni zdarma

Exkurze do NP Podyjí

Spolupráce s Městskými lesy Znojmo a Jihomoravským muzeem ve Znojmě