Školního parlament 2022/2023

Školního parlament 2022/2023

Školní parlament

Školní parlament je pomocníkem a prostředníkem v komunikaci mezi pedagogickými pracovníky a žáky školy. Zástupci tříd 5. - 9. ročníků, se setkávají jedenkrát za měsíc a na jednotlivých schůzkách projednávají své nápady a připomínky k životu ve škole. Získávají zde informace o připravovaných záměrech a akcích školy a mohou navrhovat, jak konkrétně se na nich spolu s ostatními spolužáky chtějí podílet

Povinnosti členů školního parlamentu:

 • zodpovědně zastupovat zájmy třídních kolektivů
 • spolupracovat s koordinátorem, vedením školy i vyučujícími a vycházet při tom ze závazných pravidel školy
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • reprezentovat školu a dbát na její dobrou pověst
 • předávat informace spolužákům

Práva členů školního parlamentu:

 • vyjadřovat se k záležitostem školy
 • přednést návrhy a připomínky třídního kolektivu koordinátorovi a vedení školy i vyučujícím
 • získat a zveřejnit informace
 • podílet se aktivně na chodu školy

Cíle školního parlamentu:

 • společně přispívat ke zlepšení prostředí školy 
 • podílet se na utváření pozitivních vztahů ve škole a na předcházení negativním jevům
 • pomáhat s organizací celoškolních akcí či akcí jednotlivých tříd

 

SEZNAM ČLENŮ NAŠEHO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU pro rok 2022/2023

Školní parlament 

Třída 

TU 

Předseda třídy/Místopředseda třídy

5.C 

Lenka Plašilová 

Petr Zůfalý, Deniz Hübner

6.A 

Radka Nováková 

Sandra Svobodová, Marcus Ludvík 

6.B 

Radka Štolová 

Tereza Korgerová, Jakub Hadatsch 

7.A 

Jana Moltašová 

Robert Malík, Tereza Klenovská

7.B 

Zuzana Urbánková

Tomáš Matula, Sára Pantlíková

8.A 

Pavel Dufek

Tobias Král, Marie Stehlíková

8.B 

Kamila Vrátilová

Veronika Koriťáková, Ema Zoufalá

9.A

Michal Janoušek

Veronika Přibylová, Luu Quang

9.B

Jana Mikulková

Eliška Casková, Sabina Dvořáková

9.C

Milan Čučka

František Vavák, David Horáček

 

Předseda a místopředsedové

Předsedkyně: Veronika Koriťáková

místopředseda/místopředsedkyně: Tobias Král, Veronika Přibylová

 

Školní parlament - plán akcí na školní rok 2022/2023

Září

 

-        Volby samospráv

-        1. zasedání

-        Volba předsedy a místopředsedů

Říjen

 

-        Harmonogram akcí – návrh a hlasování

-        21.10. červený pátek

-        31. 10. Halloween (masky)

Listopad

 

-        Den bez aktovek

-        25. 11. Modrý pátek

Prosinec

 

-        5.12. Den dobrovolníků – Krabice dobrých skutků

-        Filmový den – učíme se pomocí filmů

Leden

 

-        7. 1. Den švihlé chůze (pátek 6.1.)

-        21. ledna – Mezinárodní den objímání

-        27. ledna Zelený pátek

Únor

 

-        Valentýnská pošta

-        21. února – Mezinárodní den mateřského jazyka

Březen

 

-        Den ve fotbalových dresech

-        21.3. ponožkový den (Den Downova syndromu)

-        31.3. Oranžový/žlutý pátek

Duben

 

-        Den bez make-upu (kluci s make-upem)

-        Den učení se venku

Květen

 

-        Den v pyžamu

-        26. 5. Růžový pátek

Červen

 

-        Společný piknik 9. ročníků – rozlučka se ZŠ

-        130 let výročí založení školy