Vítejte na stránkách našeho školního parlamentu v roce 2021/22

Vítejte na stránkách našeho školního parlamentu v roce 2021/22

Náš školní parlament

Náš školní parlament je důležitým pomocníkem a prostředníkem v komunikaci mezi pedagogickými pracovníky a žáky školy. My, zástupci tříd 6. - 9. ročníků, se setkáváme jedenkrát za měsíc a na jednotlivých schůzkách projednáváme své nápady a připomínky k životu ve škole. Získáme informace o připravovaných záměrech a akcích školy a navrhujeme, jak konkrétně se na nich spolu s ostatními spolužáky budeme podílet.

Jako členové školního parlamentu máme povinnost:

 • zodpovědně zastupovat zájmy třídních kolektivů
 • spolupracovat s koordinátorem, vedením školy i vyučujícími a vycházet při tom ze závazných pravidel školy
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • reprezentovat školu a dbát na její dobrou pověst
 • předávat našim spolužákům informace

Jako členové školního parlamentu máme právo:

 • vyjadřovat se k záležitostem školy
 • přednést návrhy a připomínky třídního kolektivu koordinátorovi a vedení školy i vyučujícím
 • získat a zveřejnit informace
 • podílet se aktivně na chodu školy

Cíle našeho školního parlamentu jsou:

 • společně přispívat ke zlepšení prostředí školy prostřednictvím vlastních nápadů
 • podílet se na utváření pozitivních vztahů ve škole a na předcházení negativním jevům
 • pomáhat s organizací celoškolních akcí či akcí jednotlivých tříd

   

SEZNAM ČLENŮ NAŠEHO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU pro rok 2021 /22

Školní parlament 

Třída 

TU 

Předseda třídy 

4.C 

Dana Vaniová 

Eva Špenárová 

5.C 

Lenka Plašilová 

Adam Ondra 

6.A 

Jana Moltašová 

Jana Danihelová 

6.B 

Zuzana Záhorová 

Sára Pantlíková 

7.A 

Pavel Dufek 

Marie Stehlíková 

7.B 

Zuzana Straková 

Patrik Ďuráč

8.A 

Michal Janoušek 

Robin Bihári 

8.B 

Jana Mikulková 

Josef Skoupý 

8.C 

Milan Čučka 

Michaela Kuchařová 

9.A 

Kamila Vrátilová 

Danis Sebastian 

9.B 

Radka Štolová 

Tereza Bednářová 

 

PLÁN ŠKOLNÍHO PARLAMENTU NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

ZÁŘÍ

Seznámení se s pravidly a funkcí školního parlamentu

ŘÍJEN

Ustanovení předsedy školního parlamentu

Návrhy na akce školního parlamentu během školního roku  2021/2022

Schůzka s vedením školy (ŘŠ, ZŘŠ, Šk. Psych.)

LISTOPAD

Halloween, (stezka odvahy, soutěž o nejhezčí masku, výzdoba školy, případně vyřezávání dýní).

Vánoční přáníčka pro seniory

PROSINEC

Vánoční výzdoba ve třídě – soutěž o nejlepší výzdobu

Mikulášská merenda

LEDEN

Česko je naše milovaná vlast – soutěž

ÚNOR

Valentýnská pošta

BŘEZEN

Návštěva muzea

DUBEN

Velikonoce, velikonoční výzdoba

KVĚTEN

Příprava Dne dětí, barevný týden

ČERVEN

Procházka po historickém Znojmě