Školního parlament 2023/2024

Školního parlament 2023/2024

Školní parlament

Školní parlament je pomocníkem a prostředníkem v komunikaci mezi pedagogickými pracovníky a žáky školy. Zástupci tříd 5. - 9. ročníků, se setkávají jedenkrát za měsíc a na jednotlivých schůzkách projednávají své nápady a připomínky k životu ve škole. Získávají zde informace o připravovaných záměrech a akcích školy a mohou navrhovat, jak konkrétně se na nich spolu s ostatními spolužáky chtějí podílet

Povinnosti členů školního parlamentu:

 • zodpovědně zastupovat zájmy třídních kolektivů
 • spolupracovat s koordinátorem, vedením školy i vyučujícími a vycházet při tom ze závazných pravidel školy
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • reprezentovat školu a dbát na její dobrou pověst
 • předávat informace spolužákům

Práva členů školního parlamentu:

 • vyjadřovat se k záležitostem školy
 • přednést návrhy a připomínky třídního kolektivu koordinátorovi a vedení školy i vyučujícím
 • získat a zveřejnit informace
 • podílet se aktivně na chodu školy

Cíle školního parlamentu:

 • společně přispívat ke zlepšení prostředí školy 
 • podílet se na utváření pozitivních vztahů ve škole a na předcházení negativním jevům
 • pomáhat s organizací celoškolních akcí či akcí jednotlivých tříd

 

SEZNAM ČLENŮ NAŠEHO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU pro rok 2023/2024

Školní parlament 

Třída 

TU 

Předseda třídy/Místopředseda třídy

6.A 

Mgr. Michal Janoušek 

 Petr Zůfalý, Monika Habrlová

6.B 

Mgr. Jana Mikulková 

 Kristýna Novosadová, Pavel Janata

6.C

Mgr. Milan Čučka

Tobias Hanzal, Gabriela Dvořáková

7.A

Mgr. Radka Štolová

Natálie Smolíková, Terezie Plachá

7.B 

Mgr. Lenka Cvingráfová

Jakub Hadatsch, Tereza Korgerová

8.A

Mgr. Jana Moltašová

Diego Ondrák, Petr Štork

8.B 

Mgr. Zuzana Urbánková

Tomáš Matula, Sára Pantlíková

9.A

Mgr. Pavel Dufek

Marie Stehlíková, Jakub Staněk

9.B

Mgr. Kamila Vrátilová

Veronika Koriťáková, Petr Šomplák

 

Předseda a místopředsedové

Předseda: Petr Šomplák

místopředseda/místopředsedkyně: Marie Stehlíková

 

Školní parlament - plán akcí na školní rok 2023/2024

Září

 

 zahájení činnosti školního parlamentu, zvolení předsedy a místopředsedy uskupení

Říjen

 

 

Černý pátek 13.

Den učení v přírodě

Listopad

 

 Halloween

Prosinec

 

 Mikuláš

 Filmový den

Leden

 

 

Den smíchaných učitelů

Únor

 

 Valentýnská pošta

Březen

 

 Den bez aktovek

Duben

 

Den naruby- kluci jako holky, holky jako kluci


Den bez lavic

Květen

 

Sportovní týden- olympiáda


Třídní výlety

Červen

 

 

Den slunečných brýlí

Piknik pro vycházející

Přespání ve škole pro vycházející