Dlouhodobé projekty

 

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách http://www.recyklohrani.cz/cs/

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL

Ve školním roce 2018/2019 jsou  pro děti od 0. až do 9. tříd vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.
 
V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 0.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku také 1 x týdně. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje firma Bovys.
O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/