Projekty OP VVV

Šablony III

SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY III

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu:     02

Název programu:                      Operační výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                               02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Název projektu:                         Učení jako klíč ke světu II

 

Registrační číslo projektu:                              CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022577

Název projektu:                                                Učení jako klíč ke světu II

Plán zahájení realizace projektu:                   1. 9. 2021

Plán ukončení projektu:                               30. 6. 2023

Rozpočet projektu celkem:                            830 662,- Kč

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) v polytechnickém vzdělávání.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

OP VVV Šablony pro ZŠ a ŠD II

 

Název projektu: Učení jako klíč ke světu

Plán ukončení projektu:                               28.2.2022

Projekt je zaměřen na následující témata:  personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

 

Přiložené soubory ke stažení