Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora se týká zejména žáků s nevyhovujícím či málo podnětným domácím prostředím, ale také žáků ztrácejícím po dlouhém výpadku prezenční výuky motivaci k učení.

Cílem není jen dohnat a upevnit učební látku z období distanční výuky, ale také úspěšně připravit na další očekávané učivo, a tím dosáhnout lepších studijních výsledků.  Našim záměrem je rovněž naučit žáka učit se, organizovat si pravidelně a systematicky domácí přípravu a ukázat mu možnou cestu rozvoje a seberealizace.

Normativ doučování na období leden 2022 - srpen 2022 činil pro naši školu 251 875 Kč.

Normativ doučování na období září 2022 - prosinec 2022 činí pro naši školu 174 300 Kč.

Normativ doučování na období leden 2023 - srpen 2023 činí pro naši školu 287 520 Kč.

 

                            

Přiložené soubory ke stažení