OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský

SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU OP JAK I

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: 02

Název programu:                    Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:                             02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu:                       Vždy usiluj o vědění

Registrační číslo projektu:                            CZ.02.02.XX/00/22_002/0007539 

Název projektu:                                             Vždy usiluj o vědění

Datum zahájení realizace projektu:              1. 9. 2023

Plánované datum ukončení projektu:           31. 12. 2025

Doba trvání projektu:                                    28 měsíců

Rozpočet projektu celkem:                            1 619 867,- Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností.

 

Přiložené soubory ke stažení