Školní poradenské pracoviště

Členové:

  Hlavní budova - Václavské náměstí 8

Jméno Funkce Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Tamara Bulantová  Kariérní poradce tamara.bulantova@zsvaclavskenam.cz ÚT 8:00 - 8:45 hod.
Mgr. Eva Kneblová Školní psycholog eva.kneblova@zsvaclavskenam.cz ÚT, ST 14:00 - 15:30 hod.
Ing. Petra Maxová Výchovný poradce petra.maxova@zsvaclavskenam.cz PO-PÁ 7:00 - 7:45 hod.
Mgr. Jana Mikulková Speciální pedagog II.stupeň jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz ST 7:00 - 7:45 hod.
Mgr. Darina Stehlíková Speciální pedagog, vedoucí ŠPP darina.stehlikova@zsvaclavskenam.cz PO, PÁ 11:50 - 12:35 hod.
Mgr. Radka Štolová Metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz PÁ 8:55 - 9:40 hod.
Mgr. Dana Vaniová Speciální pedagog I.stupeň dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz  

 

   Odloučené pracoviště - Jubilejní park 23

Jméno Funkce Kontakt Konzultační hodiny
Mgr. Tamara Bulantová Kariérní poradce tamara.bulantova@zsvaclavskenam.cz ÚT 8:00 - 8:45 hod. pouze VN
Mgr. Lenka Brdová Výchovný poradce lenka.brdova@zsvaclavskenam.cz PO 14:00-15:00 hod.
Mgr. Zdenka Brychtová Speciální pedagog zdenka.brychtova@zsvaclavskenam.cz ÚT 13:15 - 14:00 hod.
Mgr. Martina Findová Speciální pedagog martina.findova@zsvaclavskenam.cz ST 11:00 - 11:45 hod.
Mgr. Eva Kneblová Školní psycholog eva.kneblova@zsvaclavskenam.cz ČT 14:00 - 15:00 hod.
Mgr. Petr Jandora Metodik prevence petr.jandora@zsvaclavskenam.cz PO 13:15 - 14:00 hod.
Mgr. Hana Jastrábková Speciální pedagog hana.jastrabkova@zsvaclavskenam.cz PO 13:00 14:00 hod.

 

Naše cíle:

 • odhalování příčin školního neúspěchu, depistáž a práce s žáky s poruchami učení a chování a s nadanými žáky,

 • prevence nežádoucích jevů ve třídách, podpora třídnických hodin, realizace preventivních programů,

 • odhalování záškoláctví i krytého záškoláctví a jeho řešení,

 • vedení žáků při volbě dalšího vzdělávání, kariérní poradenství,

 • podpora integrace žáků z odlišného socio-kulturního prostředí a z dětského domova,

 • realizace aktivit v součinnosti s rodinami žáků.

 

Aktivně spolupracujeme s těmito organizacemi:

 • PPP Znojmo – diagnostika výukových i výchovných potíží, sociometircká šetření a následné intervence ve třídách, participace na programu adaptačních pobytů,

 • SVP Labyrint Znojmo – diagnostika a poradensko – terapeutické vedení dětí s poruchami chování, práce se třídami, participace na programu adaptačních pobytů

 • SPC – diagnostika a následné vedení dětí se zdravotním nebo smyslovým postižením, s LMP nebo autismem

 • OSPOD Znojmo – spolupráce při řešení výchovných potíží, prevenci i řešení sociálně patologických jevů, pomoc při podpoře a práci s rodinami ohroženými sociální patologií,

 • Charita Znojmo – především program Rodinný asistent

 • Klub Coolna – preventivní programy, volnočasové aktivity,

 • Policie ČR – prevence, řešení.