Každoroční akce

VÝUKA PŘÍRODOU A HISTORIÍ

Každoročně se žáci z Václavského nám. i Jubilejního parku zúčastňují projektu za poznáváním přírody a historie. Projekt připravují učitelé ve spolupráci s pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě. Žáci plní úkoly, které ověřují jejich znalosti z botaniky, zoologie, archeologie i ekologie.

 

VODA ZNOJEMSKA

Návštěva čističky odpadních vod a v případě, že je přístupná i úpravna pitné vody, umožňuje žákům si uvědomit důležitost vody, jako součást našeho života.

 

CHRÁNĚNÉ OBLASTI JIŢNÍ MORAVY - CHKO PÁLAVA x NP PODYJÍ

Exkurze zpravidla do CHKO Pálava. Žáci poznávají různé biotopy, které se vyvinuly na vápencových Pavlovských kopcích. Seznamují se s prastarou kulturní krajinou jižní Moravy, a pravěkém osídlení.

 

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Exkurze do NP Podyjí, kde se žáci prostřednictvím průvodců NP seznamují s významem a historií kaňonu řeky Dyje. Poznávají říční meandry, skalní stěny a kamenná moře reprezentující jedno z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě

 

FAUNA PĚTI KONTINENTŮ

Návštěva brněnského pavilonu Anthropos nebo Jihomoravského muzea ve Znojmě. Cílem je seznámit žáky s vývojem života lidí. Seznamují se s vývojem pracovních nástrojů a obydlí. Poznávání života živočichů a přizpůsobení životnímu prostředí.