Kariérní poradenství - Mgr. Pavel Dufek

Kariérní poradenství - Mgr. Pavel Dufek

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jehož cílem je pomáhat žákům při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v budoucí fázi jejich života

 

 Konzultační hodiny : 

Konzultace si prosím domlouvejte předem telefonicky. Děkuji.

tel. 777 067 107

Informace pro vycházející 2021/2022

jsou na našich webových stránkách!!!

Čtěte odkazy!!!

 

www.kampodevitce.cz

Objednávejte Newslettery " Kam po devítce?"

vyberskoly.cz/online