Kariérní poradenství - Mgr. Pavel Dufek

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jehož cílem je pomáhat žákům při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v budoucí fázi jejich života. Na naší škole působí jeden kariérní poradce a tím je Mgr. Pavel Dufek. Poskytuje poradenskou činnost pro zákonné zástupce a žáky při volbě povolání, tzn. poskytuje informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí, seznamuje žáky s organizací přijímacího řízení ve středních školách a konzervatořích, provádí tisk a kontrolu přihlášek ke studiu, vydává žákům Zápisové lístky a vede jejich evidenci, poskytuje individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce a vyhodnocuje výsledky přijímacího řízení. 
Informace o přijímacích zkouškách:
 
Od roku 2017 probíhají přijímací zkoušky do všech maturitních oborů jednotně s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Tyto standardizované testy jsou poskytované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoří, a ani zkráceného studia pro získání středního vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou.
 
Na střední odborné školy (nematuritní obory) se jednotné přijímací zkoušky nekonají. Každá škola má právo si zvolit svá kritéria pro přijímací řízení. Informace o přijetí na školu zjistí žák, popř. zákonní zástupci standardně z webu školy nebo na vývěsce příslušné školy. Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete přímo na webových stránkách MŠMT .
 
Co nás čeká ve školním roce 2023/2024:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Konzultační hodiny : 

PONDĚLÍ 7:15 - 8:00 HOD.

Popř. si konzultace prosím domlouvejte předem telefonicky. Děkuji.

tel. 777 067 107

 

 

www.kampodevitce.cz

vyberskoly.cz/online 

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu (cermat.cz)