Veřejné zakázky

Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace využívá pro zakázky malého rozsahu elektronický nástroj JOSEPHINE.

https://josephine.proebiz.com/cs/