Výchovné poradenství

Na naší škole pracují dvě výchovné poradkyně - paní Ing. Petra Maxová pro Václavské náměstí a paní Mgr. Lenka Brdová pro odloučené pracoviště Jubilejní park. Evidují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhají při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, zajišťují výchovné složky činnosti školy, úzce spolupracují se školní psycholožkou a metodiky prevence. Ve spolupráci s třídními učiteli věnují pozornost také nadaným a talentovaným žákům a navrhují další péči o ně.

 

Konzultační hodiny

Ing. Petra Maxová: PO - PÁ 7:00 - 8:00 hod.

Mgr. Lenka Brdová: PO 14:00 - 15:00 hod.

Popř. po telefonické domluvě.